Mindre End Tre <3

post-pic-3a

Mindre End Tre var et decemberprojekt, jeg kørte sammen med Laura Jul, kvinden bag Twedagsbar. Formålet var at bringe fællesskabet på Twitter tættere sammen ved at lære hinanden bedre at kende ude bag skærmene.

I 2013, det første år, lavede vi interviews med udvalgte tweeps og publiserede et nyt hver dag i december. Formatet mindede lidt om venindebogen, men der blev i den grad åbnet op for meget personlige og rørende fortællinger, og flere af deltagerne berettede om store boost i antal followers på dagen, deres interview var på. Mere end 10.000 læste med i december.

I 2014 ville vi prøve noget nyt og var meget inspireret af Secret Santa legen på Reddit, som vi genskabte i en dansk kontekst. Konceptet ligner “kontornissen”, hvor man bliver tildelt en person, man skal gøre noget for. I vores version og i Mindre End Tres ånd, sendte man en personlig gave til sit match.

Timeline for gavelegen
Timeline for gavelegen

Legen foregik i tre tempi. Efter tilmelding skulle man tweete svar på tre kom-i-gang-spørgsmål, så et fremtidig match havde noget at gå efter. På dagen hvor alle fik tildelt matches startede næste fase: Stalker-fasen, hvor man researchede sit match for at finde den helt rigtige, personlige gave. Sidste runde var naturligvis afsendelse og modtagelse af gaver og ikke mindst delagtiggøre resten af communitiet om gaverne. Alle tre runder kastede enorm meget snak af sig, som helt efter hensigten var meget personlig båret. Det handlede jo om at lære hinanden bedre at kende.

De tre kom-i-gang-spørgsmål.
De tre kom-i-gang-spørgsmål.

Det bedste var naturligvis at se gaverne efterhånden, som de dukkede op. Der var virkelig nogle, som havde gjort sig store anstrengelser i både research og gavekøb. Spies Rejser blev rørt af legen og donerede undervejs en rejse til den, vi mente, havde forstået legen bedst, hvilket uden tvivl var @haekleswag med hjemmestrikkede Breaking Bad-æsker til @ChrisHvidberg.

Da det var første gang, vi afprøvede konceptet, ville vi være glade hvis 100 tweeps tilmeldte sig, men vi endte på ca 200. Vi er samtidig ret sikre på at tallet nemt ville fordobles i et efterfølgende år, når man havde set, hvad det gik ud på. Det var dog et ret stort arbejde, så pga andre forpligtelser måtte vi droppe en gentagelse desværre.

Navnet Mindre End Tre? Det er sådan <3 udtales.

Se alle gaverne.